top of page

Enstrüman Dersleri 

RockSchool program ve ders içerikleri, her biri ülke çapında isim yapmış ve alanında ustalaşmış öğretmenlerimizle 45 dakika süren birebir dersi ve 90 dakikalık grupla yapılan provayı kapsar. RockSchool İstanbul programlarının öğreticileri, müzik eğitimi konusunda uzmanlaşmış olup, derslerin zevkli bir oyuna dönüşmesini sağlayacaklardır. Müfredatımız rock müziğin en iyi örneklerini içermektedir.

Oğuz ABADAN

RockSchool Yöneticisi

Rock School, Oğuz Abadan

Keyboard

Mert TAŞKIRAN
Başlangıç seviyesi keyboard öğrencileri, öncelikle keyboard üzerindeki tüm notaları, daha sonra da öğrendikleri bu notaları kullanarak akor kurmayı öğrenirler. 

Bunun yanısıra öğrenilmesi gerekenlerden birisi de synthseizer kullanmayı bilmektir. Synthseizerlar geniş kapasiteli ses bankalarına sahiptirler ve öğrencilerimiz, çalışılan şarkının beklentilerini ve şarkıyı daha iyi seslendirmenin gereklerini karşılayacak bilgi ve birikime de sahip olacaklardır ki, hangi şarkıda piyano, hangisinde elektro piyano veya hangisinde org sesi kullanacaklarına da karar verebilsinler.  

Keyboard öğrencilerimiz şarkının atyapısını basit bir şekilde öğrendikten sonra, bilinen ritm kalıpları ve solo teknikleri gibi daha komplike eğitimlere geçerler. 
 • Başlangıç seviyesi öğrencileri RockOne ve RockMen proogramlarının repertuvarındaki şarkılara basit akorlar ile eşlik etmeyi öğrenerek başlarlar.

 • Keyboard öğretmenlerimiz tanınmış şarkıları ders aracı olarak kullanırlar.

 • Öğrenciler ilk olarak şarkının içindeki akor yürüyüşünü,  ölçü birimlerini ve zamanları öğrenirler. 

 • Keyboard öğrencilerimiz şarkıların altyapılarını basit bir şekilde öğrendikten sonra, parmak eksersizleri, çalma teknikleri, rock kalıpları (riffler) ve sololar gibi daha komplike eğitimlere geçerler.

 • RockOne ve RockMen programlarındaki ilk bir kaç haftadan sonra, bir çok öğrenci Performans Programımızda yer almak için artık hazırdır. 

KEYBOARD
DAVUL
Rock Müzik okulu bateri dersi

Davul ve Perküsyon

Ersin GÜLSELİ

Davul öğrencilerimiz, tüm aksesuarları ile birlikte bir davul takımını ve her parçanın işlevini öğrenirler. Davulun orkestra içindeki yeri, ne yapması gerektiği, orkestral iş bölümünde her bir aksesuarın diğer enstrümanlarla uyumu ve davulun yapılan müziğin merkezindeki rolü konusunda bilinçlenir ve bunu pratikte uygulama becerisi kazanırlar. 

Öğrencilerimiz davula aşina olduktan sonra, davulun omurgasını oluşturan ritmik kalıplar gibi basit ilkeler üzerinden çalışmaya başlarlar. Bu basit kalıplar yavaş yavaş Rock One şarkılarındaki davul ritimlerine dönüşecek ve öğrenciler bu dönüşümü farketmeden grupta diğer öğrenciler ile şarkıyı çalıyor olacaktır.   

GITAR

Gitar

Ümit ŞENTÜRK
 • Başlangıç seviyesi öğrencileri, RockOne ve RockMen proogramlarının repertuvarındaki şarkılara basit akorlar ile eşlik etmeyi öğrenerek başlarlar.
 • Gitar öğretmenlerimiz tanınmış şarkıları ders aracı olarak kullanırlar. 
 • Öğrenciler ilk olarak şarkının içindeki akor yürüyüşünü,  ölçü birimlerini ve zamanları öğrenirler. 
 • Gitar öğrencilerimiz şarkıların altyapılarını basit bir şekilde öğrendikten sonra, parmak eksersizleri, çalma teknikleri, rock kalıpları (riffler) ve sololar gibi daha komplike eğitimlere geçerler.
 • Rock One programındaki öğrencilerimizin öğrenmesi gereken konulardan birisi de gitarlarını akort edebilimektir. Grup provalarımızda enstrümanların akortlu olmasının önemi daha belirginleşecektir.
 • RockOne ve RockMen programlarındaki ilk bir kaç haftadan sonra, bir çok öğrenci Performans Programımızda yer almak için artık hazırdır. 
BAS
Rock müzik okulu, müzik kursu

Elektrik Bas

Oğuz ABADAN
 • Başlangıç seviyesi öğrencileri, RockOne ve RockMen  proogramlarının repertuvarındaki şarkılara basit akorlar ile eşlik etmeyi öğrenerek başlarlar.
 • Bas öğretmenlerimiz tanınmış şarkıları ders aracı olarak kullanırlar.        
 • Öğrenciler ilk olarak şarkının içindeki akor yürüyüşünü,  ölçü birimlerini ve zamanları öğrenirler. 
 • Bas öğrencilerimiz şarkıların altyapılarını basit bir şekilde öğrendikten sonra, parmak eksersizleri, çalma teknikleri, rock kalıpları (riffler) ve sololar gibi daha komplike eğitimlere geçerler.
 • Rock One programındaki öğrencilerimizin öğrenmesi gereken konulardan birisi de bas gitarlarını akort edebilimektir. Grup provalarımızda enstrümanların akortlu olmasının önemi daha belirginleşecektir.
 • RockOne ve RockMen programlarındaki ilk bir kaç haftadan sonra, bir çok öğrenci Performans Programımızda yer almak için artık hazırdır.
VOKAL

Vokal

Esra ALTAY
Rock School İstanbul
 • Rock One ve Rock Men programlarındaki öğrencilerimizin öğrenmesi gereken konulardan birisi de mikrofon önünde şarkı söylemek ve sahne alışkanlığı kazanmaktır.

 • Rock One’daki ilk bir kaç haftadan sonra, bir çok öğrenci performanslarını sergilemek için hazırdır. Sonunda, bir konserde mikrofon önünde olmaktan daha güzel ne olabilir ki?

 • Başlangıç seviyesi öğrencileri, Rock One ve Rock Men repertuvarındaki şarkılardan oluşacak 3 şarkılık kişisel repertuvarlarını seçer ve seçtikleri şarkıların önce melodik yapılarını çözüp, öğrenir ve sonra sözlerini ezberlerler.
 • Vokal öğretmenlerimiz tanınmış şarkıları ders aracı olarak kullanırlar. 
 • Öğrenciler, şarkının içindeki akor yürüyüşlerini yol bulmak amacıyla algılamayı ve ölçü birimlerini ile zaman birimlerini öğrenirler. 
 • Vokal öğrencilerimiz şarkı söylemek için gerekli tüm nefes çalışmalarını yapar ve doğru ses çıkartmaya odaklanırlar.

EKiP

Oğuz Abadan

Oğuz Abadan

Bas

Esra Altay

Esra Altay

Vokal Koçu

Mert Taşkıran

Mert Taşkıran

Keyboard

Ümit Şentürk

Ümit Şentürk

Gitar

Ozan Sezikli

Ozan Sezikli

Davul

bottom of page